برگزاری مسابقه با موضوع «طرح موثر پیک سایی در مازندران»

۲۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۳ کد : ۳۱۸۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۳۳

برگزاری مسابقه با موضوع «طرح موثر پیک سایی در مازندران»

در راستای استفاده از ایده های نو و کاربردی، به اطلاع می رساند در نظر است تا مسابقه ای با موضوع ارائه «طرح موثر پیک سایی در مازندران» برگزار گردد. ضروری است به موارد ذیل توجه شود:

1- طرح مذکور باید قابلیت اجرایی داشته و ضمن قابل اندازه گیری بودن، تاثیر قابل توجهی بر کاهش پیک بار شرکت در تابستان 98 داشته باشد.

2- طرح باید نو و ابتکاری بوده و تکراری نباشد (مشابه آن در سایر شرکت ها، پیشنهاد و یا اجرا نشده باشد.)

3- طرح باید به گونه ای باشد که بتواند به صورت پایلوت کشوری به شرکت توانیر معرفی شود.

4- همکاران محترم می توانند از کمک اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تهیه طرح استفاده نمایند. (در اینگونه موارد، باید نام شخص حقیقی و حقوقی و میزان سهم ایشان در طرح پیشنهادی ذکر گردد. )

5- مهلت ارسال طرح های پیشنهادی حداکثر تا تاریح 15 دیماه 1397 تعیین گردیده و به لحاظ ضیق وقت، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

6- نحوه تهیه و ارسال طرح، از طریق سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادها می باشد و به طرح هایی که از طریق دیگر تهیه و ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- داوری طرح های پیشنهادی توسط دفتر مدیریت مصرف و یا افراد ذیصلاحی که این دفتر تعیین می کند(در داخل و یا خارج شرکت) انجام خواهد شد.

8- پس از انجام مراحل داوری، طرح برگزیده به عنوان طرح پایلوت کشوری به شرکت توانیر ارسال خواهد شد و پس از اجرا و در صورت تحقق هدف پیک سایی مربوطه در پایان تابستان 98، ضمن دریافت جایزه ویژه مادی(بر اسسا ضوابط و دستورالعمل های موجود) همراه با تشویق کتبی و درج در پرونده خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت maztozi.ir مراجعه نمایید.